Polskie Szkoły Handlowe Macierzy Szkolnej  w Wolnym Mieście Gdańsku

Powrot do kacika
POWROT DO STRONY JA I ZDROWIE

Marzena Kaliszczyk

 

Praca magisterska napisana pod kierunkiem

prof. dr. hab. Stanisława Mikosa

Uniwersytet Gdański

Gdańsk 1988

Kontakt: Marzena@przykawie.com

Jeżeli posiadacie Państwo dodatkowe informacje o bohaterach tej pracy, zdjęcia i pamiątki związane z Polskimi Szkołami Handlowymi Macierzy Szkolnej w Gdańsku proszę o kontakt! Zdjęcia per E-Mail z krótkim opisem mile widziane!

 

[Home] [Przepisy prawne] [Cele PSH] [Nauczyciele PSH] [Uczniowie PSH] [Zakonczenie] [impressum]